Language

Disclaimer

Disclaimer voor www.donzall.nl, www.voiceover-stemacteur.nl, www.devoiceover.nl

Eenmanszaak (Kamer van Koophandel: 54749891), hierna te noemen Donzall, verleent u hierbij toegang tot www.donzall.nl, www.voiceover-stemacteur.nl, www.devoiceover.nl ("de Website") en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Donzall behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Website zoals beschreven in Artikel 3 van de Algemene Voorwaarden van de Website. De Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen op de Website en worden op verzoek schriftelijk overhandigd.

Beperkte aansprakelijkheid

Donzall spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

De op de Website aangeboden materialen en genoemde prijzen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Donzall.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Donzall nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Donzall. Alle rechten van intellectuele  eigendommen van klanten, betreffende bijvoorbeeld logo’s en andere beeldmerken, liggen bij de betreffende rechthebbende.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Donzall, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen zonder aankondiging of informatie naderhand van Donzall.

Over Voiceover-Stemacteur

Patrick van Donselaar, professioneel Nederlands/Noord-Amerikaans Engels schrijver, vertaler en voice over/stemacteur. Als ‘native speaker’ van zowel Nederlands als Engels in staat om tekst en spraak in beide talen verzorgen.

Handig om te weten

Voiceover-Stemacteur
Patrick van Donselaar
Coniferenlaan 20
3904 KR Veenendaal
T: +31 (0)614 121 379
E: patrick@voiceover-stemacteur.nl 
KVK:  54749891
BTW ID: NL001916477B29
KNAB: NL79KNAB0255295499

De (niet zo) kleine letters

Lekker sociaal

Like mij op Facebook

Volg mij op Twitter

Bekijk mijn producties op YouTube

Bezoek mij op Google+

Luister naar me op Soundcloud